orgstructure.md 22.4 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
# Організаційна структура

Щоб бізнес–процеси працювали вірно та надходили до виконавців необхідно створити організаційну структуру. Панель навігації робочого столу «Організаційна структура» складається з таких елементів, що зображено на Рис. 1. 1.
 
![orgChart](img/organizationСhart/orgChart.png) 

Рис. 1. 1. Структура панелі навігації робочого столу «Організаційна структура»

Елементи організаційної структури такі як «Внутрішні організації», «Внутрішні підрозділи», «Штатні одиниці» можна пов’язати між собою за допомогою батьківських елементів. 

## Внутрішня організація

В реєстрі «Внутрішня організація» знаходиться список компаній, організацій, дочірніх організацій тощо.

Щоб додати внутрішню організацію необхідно виконати такі дії: 

17
1.	В меню обрати робочий стіл «Орг. структура» далі «Внутрішні організації» (Рис. 1. 2) та у вікні, що відкрилося, натиснути кнопку ![add](courses/UBPM-tutorial/UBPM-tutorialUa/img/add.png) «Додати».
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

![internalOrg](img/organizationСhart/internalOrg.png) 
 
Рис. 1. 2. Шлях до реєстру «Внутрішні організації»

2.	У формі, що відкрилося заповнити поля (Рис. 1. 3).
 
![createInternalOrg](img/organizationСhart/createInternalOrg.png) 

Рис. 1. 3. Створення внутрішньої організації

Примітка: головними для заповнення є обов’язкові поля – поля помічені червоною зірочкою (*), оскільки без них неможливо буде зберегти форму.

Для прикладу: 
*	Внутрішній код – *10203040*
*	ЄДРПОУ – *11111111*
*	Назва організації – *Київська Філія організації «ООО»*

3.	Натиснути кнопку ![saveClose](img/organizationСhart/saveClose.png) «Зберегти та закрити». 

Altukhova Anna's avatar
Altukhova Anna committed
38
Якщо необхідно заповнити поля даними з довідників/реєстрів ( за умови, що дані в полі є елементами довідників або реєстрів), то це можливо зробити:
Altukhova Anna's avatar
Altukhova Anna committed
39

Altukhova Anna's avatar
Altukhova Anna committed
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
а. напряму із документу через видбір даних з пошукових пропозицій (при наявності варіантів система запропонує їх на вибір)

![saveClose](img/organizationСhart/алгоритм_пошукових_запитів.png) 

б. напряму із документу через вибір даних з довідника 

![saveClose](img/organizationСhart/алгоритм_пошукових_запитів_з_довідника_даних.png)

в. знайти такі дані в довіднику/реєстрі з робочого столу та заповнити ними необхідне поле в документі

![saveClose](img/organizationСhart/алгоритм_пошукових_запитів_з_довідників_на_робочому_столі.png)
Altukhova Anna's avatar
Altukhova Anna committed
51

52 53 54 55 56 57
## Внутрішні підрозділи 

В реєстрі «Внутрішні підрозділи» знаходиться список департаментів, відділів, служб тощо організації. 

Щоб додати внутрішні підрозділи необхідно виконати такі дії: 

58
1.	В меню обрати робочий стіл «Орг. структура» далі «Внутрішні підрозділи» (Рис. 1. 4) та у вікні, що відкрилося, натиснути кнопку  ![add](courses/UBPM-tutorial/UBPM-tutorialUa/img/add.png) «Додати».
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
 
![internalDep](img/organizationСhart/internalDep.png)

Рис. 1. 4. Шлях до реєстру «Внутрішні підрозділи»

2.	У формі, що відкрилось, заповнити поля (Рис. 1. 5).
 
![createInternalDep](img/organizationСhart/createInternalDep.png)

Рис. 1. 5. Створення внутрішнього підрозділу

Примітка: головними для заповнення є обов’язкові поля – поля помічені червоною зірочкою (*), оскільки без них неможливо буде зберегти форму.

Для прикладу: 
*	Батьківський елемент – *Київська філія організації «ООО»*
*	Внутрішній код – *1212*
*	Назва підрозділу – *Technical support*

3.	Натиснути кнопку ![saveClose](img/organizationСhart/saveClose.png) «Зберегти та закрити»

## Штатні одиниці

В реєстрі «Штатні одиниці» знаходиться список посад.

Щоб додати штатні одиниці необхідно виконати такі дії:

85
1.	В меню обрати робочий стіл «Орг. структура» далі «Штатні одиниці» (Рис. 1. 6) та у вікні, що відкрилося, натиснути кнопку ![add](courses/UBPM-tutorial/UBPM-tutorialUa/img/add.png) «Додати».
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

![staff.png](img/organizationСhart/staff.png)
 
Рис. 1. 6. Шлях до реєстру «Штатні одиниці»

2.	У формі, що відкрилось, заповнити поля (Рис. 1. 7). 

![createStaff.png](img/organizationСhart/createStaff.png)
 
Рис. 1. 7. Створення штатної одиниці

Для прикладу:
*	Батьківський елемент – *1212 – Technical support*
*	Посада – *Обрати зі списку / довідника – Спеціаліст технічної підтримки (Створення посади описано нижче в розділі Посади)*
*	Тип штатної одиниці – *Обрати зі списку ТипШтатноїОдиниці4. Чи створити новий, натиснувши правою кнопкою миші на поле, з контекстного меню та обравши «Додати новий» (Рис. 1. 8), а після, у формі, що відкрилась, заповнити поля (Рис. 1. 9)*
*	Внутрішній код –  *1212-2-1.*
 
![addTypeStaff.png](img/organizationСhart/addTypeStaff.png)

Рис. 1. 8. Додавання штатної одиниці

![createTypeStaff.png](img/organizationСhart/createTypeStaff.png)
 
Рис. 1. 9. Створення типу штатної одиниці

3.	Натиснути кнопку ![saveClose](img/organizationСhart/saveClose.png) «Зберегти та закрити».

## Внутрішні працівники

В реєстрі «Внутрішні працівники» знаходиться список працівників з інформацією про них (Рис. 1. 10). 
 
![internalStaffList.png](img/organizationСhart/internalStaffList.png)

Рис. 1. 10. Внутрішні працівники

Щоб додати працівника необхідно виконати такі дії: 

123
1.	В меню обрати робочий стіл «Орг. структура» далі «Внутрішні працівники» (Рис. 1. 11) та у вікні, що відкрилося, натиснути кнопку ![add](courses/UBPM-tutorial/UBPM-tutorialUa/img/add.png) «Додати».
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
 
![createStaff.png](img/organizationСhart/createStaff.png)

Рис. 1. 11. Шлях до реєстру «Внутрішні працівники»

2.	У формі, що відкрилось, заповнити поля (Рис. 1. 12)

![createInternalStaff.png](img/organizationСhart/createInternalStaff.png)
 
Рис. 1. 12. Внутрішні працівники (Загальні)

Примітка: головними для заповнення є обов’язкові поля – поля помічені червоною зірочкою (*), оскільки без них неможливо буде зберегти форму.

Для прикладу: 
*	Стать – Ч
*	Прізвище – Петров
*	Ім’я – Володимир
*	По батькові – Олександрович
*	ІПН – 1111122222

У вкладку «Відмінки» автоматично підтягується інформація з вкладки «Загальні» (Рис. 1. 13).
 
![createInternalStaff2.png](img/organizationСhart/createInternalStaff2.png)

Рис. 1. 13. Вкладка «Відмінки»

3.	Натиснути кнопку ![saveClose](img/organizationСhart/saveClose.png) «Зберегти та закрити».

Altukhova Anna's avatar
Altukhova Anna committed
152 153 154 155
В картці "Внутрішні працівники" можна переглянути всі призначення на посади 

![saveClose](img/organizationСhart/Список_призначень_на_посади_з_картки_Внутр.працівники.png)

156 157 158 159 160 161
## Внутрішні призначення

В реєстрі «Внутрішні призначення» знаходиться список призначень працівників на посади.

Щоб додати внутрішні призначення необхідно виконати такі дії: 

162
1.	В меню обрати робочий стіл «Орг. структура» далі «Внутрішні призначення» (Рис. 1. 14) та у вікні, що відкрилося, натиснути кнопку ![add](courses/UBPM-tutorial/UBPM-tutorialUa/img/add.png) «Додати».
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
 
![internalAppointment](img/organizationСhart/internalAppointment.png)

Рис. 1. 14. Шлях до реєстру «Внутрішні призначення»

2.	У формі, що відкрилось, заповнити поля (Рис. 1. 15).
 
![appointmentStaff](img/organizationСhart/appointmentStaff.png)

Рис. 1. 15. Інформація про внутрішнє призначення

Для прикладу: 
*	Співробітник – *Петров Володимир Олександрович*
*	Штатна одиниця – *Не призначено (1212– Technical support Спеціаліст технічної підтримки) (після призначення текстова частина «Не призначено» змінюється на «Петров В.О.», тобто працівника назначено посаду як штатну одиницю)*
*	Табельний № – *009987*
*	Тип призначення – *Постійний*
*	Дата з – *08.07.2019*

Примітка: головними для заповнення є обов’язкові поля – поля помічені червоною зірочкою (*), оскільки без них неможливо буде зберегти форму.

3.	Натиснути кнопку ![saveClose](img/organizationСhart/saveClose.png) «Зберегти та закрити».

В результаті, за допомогою об’єднання через батьківські елементи та назанчення утворився «ланцюг», що має такий вигляд:  Київська Філія організації «ООО» (Організація) – Відділ продажу (Підрозділ) – Спеціаліст технічної підтримки (Посада) – Петров Володимир Олександрович (Працівник) – Петров В.0. (1212– Technical support Спеціаліст технічної підтримки) (Штатна одиниця).

## Внутрішні організаційні одиниці
	
В реєстрі «Внутрішні організаційні одиниці» вказується список елементів організаційної системи з реєстрів «Внутрішні підрозділи» та «Внутрішні організації», тобто являється «зведеною таблицею» (Рис. 1. 8). Елементи з цього списку не можна редагувати чи додавати до нього нові, а можна лише переглядати існуючі.

191
В стовбці «Тип орг. одиниці» вказано тип елементу, що позначає звідки від був взятий кожен елемент, тобто тип Organization взято з реєстру «Внутрішні організації»,  Departament – «Внутрішні підрозділи», Suffunit – «Штатні одиниці».
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202
  
![internalOrgUnit.png](img/organizationСhart/internalOrgUnit.png)

Рис. 1. 16. Внутрішні організаційні одиниці

# Користувач Системи

Щоб працівник міг користуватися Системою, його необхідно завести до Системи як користувача. Створимо тестовий обліковий запис користувача

Для створення облікового запису користувача необхідно виконати такі дії: 

203
1.	В меню обрати робочий стіл «Адміністратор» далі «Користувачі» та «Список користувачів» (Рис. 1. 17) та у вікні, що відкрилося, натиснути кнопку ![add](courses/UBPM-tutorial/UBPM-tutorialUa/img/add.png) «Додати». 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251
 
![user.png](img/organizationСhart/user.png)

Рис. 1. 17. Шлях до реєстру «Список користувачів»

2.	У формі, що відкрилася, заповнити поля (Рис. 1. 18). 
 
![createUser.png](img/organizationСhart/createUser.png)

Рис. 1. 18.Створення користувача Системи

Для прикладу:
*	Ім’я – *Володимир*
*	Логін – *v_ petrov*
*	Прізвище – *Петров*
*	Стать – *Male*
*	Email – *електронна пошта користувача (вказати свою пошту для тестування надходження повідомлень)*

3.	Натиснути кнопку ![save](img/organizationСhart/save.png) «Зберегти».

Примітка: одразу змінити пароль без збереження форми не вдасться.

4.	Натиснути «Змінити пароль» (Рис. 1. 19) та у формі, що відкрилась заповнити поля та натиснути «Змінити» (Рис. 1. 20).
 
![password.png](img/organizationСhart/password.png)

Рис. 1. 19. Зміна паролю користувача
 
![createPassword.png](img/organizationСhart/createPassword.png)

Рис. 1. 20. Створення нового паролю користувача

Для прикладу: 
*	Новий пароль – *1111*
*	Пароль повторно – *1111*
*	Користувач повинен змінити пароль при наступному вході – *поставити «галочку» (коли користувач зайде до Системи, після вводу логіну та паролю, з’явиться форма для зміни паролю)*

Після створення користувача, вказати в полі «Користувач» Рис. 1. 12 логін, обравши його з довідника.

Примітка: головними для заповнення є обов’язкові поля, що помічені червоною зірочкою (*), оскільки без них неможливо буде зберегти форму.


# Посади 

В реєстрі «Посади» знаходиться список усіх посад, що дає змогу при створенні картки нового працівника просто вибрати його посаду зі списку.

Для створення посади необхідно виконати такі дії: 

252
1.	В меню відкрити робочий стіл «Орг. структра» далі «Додатково» та «Професії» (Рис. 1. 21) та у вікні, що відкрилося, натиснути кнопку ![add](courses/UBPM-tutorial/UBPM-tutorialUa/img/add.png) «Додати».
253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
 
![createProfession.png](img/organizationСhart/createProfession.png)

Рис. 1. 21. Шлях до реєстру «Професії»

2.	У вікні, що відкрилося заповнити поля (Рис. 1. 22)
 
![createProfession.png](img/organizationСhart/createProfession.png)

Рис. 1. 22. Створення посади

Для прикладу: 
*	Назва – *Спеціаліст технічної підтримки*
*	Код – *1212-2*

Примітка: без заповнення обов’язкових полів (*) зберегти форму неможливо.

3.	Натиснути кнопку ![saveClose](img/organizationСhart/saveClose.png)  «Зберегти та закрити».

# Призначення відповідальних за завдання 

В завданні типу User Task є 3 категорії відповідальних: 
*	Assignee (Відповідальний) – *цей атрибут дозволяє напряму назначити завдання користувача даному користувачу. Відповідальним за нотацією BPMN може бути лише один, тобто лише один користувач може бути назначений виконавцем завдання.*
*	Candidate Users (Штатні одиниці кандидати) – *цей атрибут дозволяє зробити користувача кандидатом на завдання. Користувачі, які не являються головними відповідальними, але мають доступ до створеного завдання.*
*	Candidate Groups (Організаційні одиниці кандидати) – *цей атрибут дозволяє створити групу кандидатів на завдання. Іменована група користувачів має доступ до завдань.*

Всі користувачі, що мають доступ до завдання можуть назначати себе відповідальним чи інших, а також змінювати відповідальних.

Кандидати та групи кандидатів можуть бути визначені для одного і того самого завдання. 

В системі UBPM учасниками процесу можуть бути як безпосередні користувачі системи, так і елементи оргструктури підприємства – підрозділи, посади та співробітники. 

Так як в реально працюючих системах компаній зазвичай зустрічається другий варіант, то в цьому та наступних прикладах учасниками процесів будуть одиниці оргструктури.

Припустимо, в розглядуваній компанії є відділ продажу, до якої входять два менеджери з продажу. Люди, що приходять на посаду можуть змінюватися, але для налаштувань процесу необхідно лише вказати їх посади, а система сама призначить відповідальними конкретних співробітників. 

Ініціатор процесу має обрати учасника самостійно, але всі співробітники служби можуть бачити цю заявку та при необхідності змінювати відповідальних. 

Призначення відповідальних:

1.	Відкрити панель властивостей «Завдання користувача», обравши сам елемент.

2.	В розділі «Деталі» додати виконавців до «Завдання користувача» можна трьома варіантами (Рис. 1. 23):
а.	Заповнити учасника в полі «Виконавець» ввівши дані у форматі ub:name: 1212-2-1, де 1212-2-1 – це код штатної одиниці.
б.	Заповнити «Штатні одиниці кандидати», ввівши дані у форматі - ub:name: 1212-2-1, де 1212-2-1 – це код штатної одиниці (код посади), завдання відображатиметься в реєстрі «Усі завдання» в усіх, хто назначений на цю посаду.
в.	Заповнити «Організаційні одиниці кандидати» даними у форматі ub:name:1212, де 1212 – це код департаменту (відділу), завдання відображатиметься в реєстрі «Усі завдання» в усіх, хто належить до департаменту.

Як було обумовлено раніше, необхідно вказати код посади в полі «Штатні одиниці кандидати» у такому вигляді – ub:name:1212-2-1, де 1212-2-1 і є сам код посади.
 
![assignee](img/organizationСhart/assignee.png)

Рис. 1. 23. Призначення відповідальних