Skip to content

Fix/ldoc 2580 loss focus on table when use hot keys

Використовую клавіатуру для видалення елементів та навігації 111

Merge request reports